Odosobnienie w trakcie pobytu w klinice odwykowej

Alkoholizm, leczenie uzależnień, Piotrków Trybunalski
Kuracja odwykowa w ośrodku
7 czerwca 2019
Leczymy nawracającą chorobę alkoholową
Pomoc osobom uzależnionym
7 czerwca 2019
Show all

Odosobnienie w trakcie pobytu w klinice odwykowej

Częstą przeszkodą, z jaką zmagają się osoby uzależnione od alkoholu, jest środowisko w jakim obracają się na co dzień. Mogą to być członkowie rodzin czy przyjaciele, którzy również borykają się z nałogiem alkoholowym. Zdarza się i tak, że trzeźwiejący alkoholicy chcą na czas odtruwania zdystansować się od nieprzychylnych ocen czy komentarzy innych osób. Jest to całkowicie zrozumiałe. Jeśli taka tymczasowa izolacja jest tym, co doda w tak trudnym momencie sił, warto spróbować.

Odcięcie się od bliskich

Jednym ze sposobów na zapewnienie sobie takich warunków jest przeprowadzenie kuracji w ośrodku specjalizującym się w leczeniu nałogów. Prywatna klinika leczenia alkoholizmu to miejsce, w którym można liczyć na dużą prywatność. Najczęściej tego rodzaju ośrodki są ulokowane w miejscach leżących na uboczu, blisko terenów zielonych. Nie są one w żaden sposób „zamknięte” – pacjent może wyjść na spacer czy skorzystać ze spotkań towarzyskich. Jednak dzięki oddaleniu się od miejsca stałego pobytu, można zyskać nową perspektywę. Ułatwia to rozpoczęcie nowego rozdziału, jakim jest życie w trzeźwości. Podczas pobytu staramy się, aby nasi Pacjenci mieli ograniczoną ilość bodźców rozpraszających, dzięki którym łatwiej jest się skupić na leczeniu ciała i duszy.

Harmonogram na cały dzień

Przez kilka tygodni mieszkania w klinice, osoba trzeźwiejąca będzie miała możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach czy spotkaniach. Będzie to z góry ustalone, ponieważ ośrodek terapii uzależnień opiekuje się Pacjentami według harmonogramu dnia. Pozwala to na stabilizacje, która ułatwia przejście przez trudne etapy leczenia alkoholizmu.

Poznanie osób o podobnych problemach

Choć pobyt w klinice najczęściej oznacza ograniczenie kontaktów z rodziną czy znajomymi, prywatny ośrodek leczenia uzależnień bywa miejscem nawiązania nowych znajomości. M.in. z tego powodu pacjenci są lokowani w pokojach dwu lub trzyosobowych. Posiadanie u swojego boku kogoś, kto przeszedł w życiu przez podobne doświadczenia, czyni cały proces łatwiejszym. Nasi Pacjenci okazują sobie dużo zrozumienia i wsparcia, bo wiedzą, jakie to jest ważne.

Choć pobyt w klinice leczącej uzależnienia trwa zaledwie kilka tygodni, może on być czynnikiem, który w ogromnym stopniu przyczyni się do lepszej przyszłości. Na czas trwania leczenia, niektórzy pacjenci chcą częściowo ograniczyć kontakt z bliskimi czy znajomymi. Może być pomocne, w nabraniu do pewnych spraw z przeszłości dystansu. Dzięki temu Pacjent będzie mógł w pełni skupić się na procesie leczenia, w którym niezbędne jest jego zaangażowanie.