TERAPIA PODSTAWOWA STACJONARNA

Odbudujemy Twoje więzi...


TERAPIA PODSTAWOWA STACJONARNA – to podstawowa forma leczenia alkoholizmu. Polega na intensywnych oddziaływaniach terapeutycznych zgodnych z najlepszą wiedzą i najlepszymi praktykami. Uwzględnia indywidualizm Pacjenta. Prowadzona jest w formie grupowej i w trakcie indywidualnych konsultacji. Celem terapii osoby uzależnionej jest zwiększenie zdolności utrzymywania abstynencji, usuwanie zaburzeń, rozwiązywanie problemów osobistych, rozwijanie zdolności do zdrowego życia, zbudowanie motywacji do trzeźwienia i przewartościowania swojego życia. Zaangażowanie osób bliskich Pacjentowi w proces terapeutyczny pozwala rozpocząć odbudowywanie więzi. Terapia w naszym Ośrodku prowadzona jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę terapeutów wywodzących się ze środowiska osób trzeźwiejących w oparciu o Program Anonimowych Alkoholików.

Chcesz zmienić swoje życie ?
My Ci w tym pomożemy...


Kontakt z nami