Prywatny ośrodek, terapie uzależnień

Doświadczony personel, pracujący w prywatnym ośrodku

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne, pozwalające na zdiagnozowanie osób uzależnionych od alkoholu.